tank.se

Annonser

Länkar

Guide till tank

Välkommen till webbsidan tank.se, på den här sidan hittar du en snabbguide med mer information om tank och tanka. Här kan du enkelt navigera vidare genom våra rekommenderade länkar och hitta mer info om just tank.Behöver du låna pengar? Erbjudanden till din email.

Drivmedel i tanken

Idag finns en hel rad drivmedel att tanka bilen med. Det är nu länge sedan det i princip bara fanns bensinpumpar på mackarna runt om i landet. E85, biogas och diesel är alla alternativ till bensin. Här är lite kort om olika drivmedel och deras miljöpåverkan.

Bensin

Bensin är ett fossilt bränsle, som vid förbränning ger upphov till utsläpp av koldioxid. Koldioxid är en växthusgas som kan ge negativ klimatpåverkan. Det är emellertid inte bara koldioxid som släpps ut vid förbränningen. Kolmonoxid, kväveoxider och kolväten släpps ut genom avgasröret tillsammans med koldioxiden. Värt att notera att den bensin som säljs i Sverige innehåller 10% etanol.

E85

E85 är ett drivmedel för personbilar som består av framför allt etanol. Vintertid består E85 av 75% etanol och 25% bensin. Sommartid är andelen etanol 85%, därav namnet. Att det blandas i bensin i detta drivmedel är på grund av att etanolen inte smörjer motorns delar lika bra som bensin. E85 tillverkas av grödor, vilket innebär att detta drivmedel är förnyelsebart. Det gör att den direkta klimatpåverkan av E85 är minimal.

Diesel

Diesel är idag ett mycket populärt drivmedel för personbilar. Det beror framför allt på att diesel har en högre verkningsgrad än exempelvis bensin. Det i sin tur leder till att bränsleförbrukningen blir lägre med diesel än med bensin. Denna fördel blir dock tyvärr minimal på grund av högre skattekostnader. Diesel är ett fossilt bränsle, vilket inte är direkt fördelaktigt ur miljösynpunkt. Emellertid är dagens dieselbilar, med sin låga förbrukning, mer miljövänliga än dagens bensinbilar.

Fordonsgas

Fordonsgas/biogas är ett relativt nytt drivmedel, vilket innebär att det idag inte finns särskilt många bilmodeller som kan drivas på detta bränsle. Fordonsgas är i det närmaste koldioxidneutralt, detta eftersom bränslet är förnyelsebart och dessutom ger upphov till relativt låga utsläpp. Vid förbränning bildas heller inte lika mycket miljöfarliga avgaser som vid förbränning av exempelvis bensin.

Flickertag: tanka